תוכנית חוף התכלת אושרה ! מהרו להרשם

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

תוכנית חוף התכלת אושרה ! מהרו להרשם

הצעות נדל"ן מיוחדות
אם אינך רואה מייל זה כראוי לחץ/י כאן

תוכנית חוף התכלת אושרה !

420 אלף ש"ח

ויש זכות לדירה בקו החוף בין ת"א להרצליה !

לחץ כאן עכשיו !שולח:olsite. כתובת השולח: -, תל אביב. מיקוד: -.
הסר (unsubscribe) אותי מרשימת התפוצה
אם דיוור זה חשוד בעינייך כספאם, אנא ידע אותנו .
_______________________________________________
Gutopia-dev mailing list
[hidden email]
https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/gutopia-dev