מחפשים פתרון לצ'קים חוזרים ?

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

מחפשים פתרון לצ'קים חוזרים ?

זירת העסקים
אם אינך רואה מייל זה כראוי לחץ/י כאן

מחפשים פתרון לצ'קים חוזרים ?
יש לכם צ'קים שחזרו ואין לכם דרך לגבות אותם ?
אנחנו נעזור לכם 

לחצו כאן עכשיו ! שולח:olsite. כתובת השולח: -, תל אביב. מיקוד: -.
הסר (unsubscribe) אותי מרשימת התפוצה
אם דיוור זה חשוד בעינייך כספאם, אנא ידע אותנו .
_______________________________________________
Gutopia-dev mailing list
[hidden email]
https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/gutopia-dev