קרקע להשקעה בתל אביב - על קו החוף

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

קרקע להשקעה בתל אביב - על קו החוף

הצעה משתלמת-2
אם אינך רואה מייל זה כראוי לחץ/י כאן

קרקע להשקעה על קו החוף בין תל אביב להרצליה 

מחירי הנדל"ן ממשיכים לעלות וזה הזמן לנצל את המצב

ולהשקיע במקום הכי חם במרכז 

לפרטים נוספים לחצו עכשיו כאן 

מספר המקומות מוגבל 


 שולח:bamail. כתובת השולח: -, תל אביב. מיקוד: -.
הסר (unsubscribe) אותי מרשימת התפוצה
אם דיוור זה חשוד בעינייך כספאם, אנא ידע אותנו .
_______________________________________________
Gutopia-dev mailing list
[hidden email]
https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/gutopia-dev