הזמנה לועדה רפואית במרפאת השיניים

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

הזמנה לועדה רפואית במרפאת השיניים

הצעה יומית
אם אינך רואה מייל זה כראוי לחץ/י כאן

השתלות שיניים בהרדמה מלאה 

השתלת שיניים ביום אחד 

ועדה רפואית של מיטב הרופאים לקביעת הטיפול המתאים

תעודה אחריות מלאה 

הייעוץ ,הועדה הרפואית והצילום הפנורמי בחינם 

לפרטים נוספים לחצו כאן עכשיו 


 שולח:bamail. כתובת השולח: -, תל אביב. מיקוד: -.
הסר (unsubscribe) אותי מרשימת התפוצה
אם דיוור זה חשוד בעינייך כספאם, אנא ידע אותנו .
_______________________________________________
Gutopia-dev mailing list
[hidden email]
https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/gutopia-dev