HELP

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
7 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

HELP

Werner Nussbaumer

HELP


_______________________________________________
Linphone-developers mailing list
[hidden email]
https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/linphone-developers
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: HELP

J.Witvliet

Press F1

 

 

Met vriendelijke groet,

Hans Witvliet, J, Ing., DMO/OPS/I&S/APH, Kennis Team Opensource

Coldenhovelaan 1 Maasland 3531RC, kamer B213

 

From: Linphone-developers [mailto:linphone-developers-bounces+j.witvliet=[hidden email]] On Behalf Of Werner Nussbaumer
Sent: vrijdag 25 oktober 2019 15:48
To: [hidden email]
Subject: [Linphone-developers] HELP

 

HELP


Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
_______________________________________________
Linphone-developers mailing list
[hidden email]
https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/linphone-developers
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: HELP

Russell Treleaven
In reply to this post by Werner Nussbaumer
HOW?

On Fri, Oct 25, 2019 at 9:57 AM Werner Nussbaumer <[hidden email]> wrote:

HELP

_______________________________________________
Linphone-developers mailing list
[hidden email]
https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/linphone-developers


--
Sincerely,

Russell Treleaven
[hidden email];transport=tcp


_______________________________________________
Linphone-developers mailing list
[hidden email]
https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/linphone-developers
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

HELP

Werner Nussbaumer
In reply to this post by Werner Nussbaumer

HELP


_______________________________________________
Linphone-developers mailing list
[hidden email]
https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/linphone-developers
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: HELP

Didier Regniaud-2
I need somebody...

Envoyé depuis mon smartphone Sony Xperia™

---- Werner Nussbaumer a écrit ----

HELP


_______________________________________________
Linphone-developers mailing list
[hidden email]
https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/linphone-developers
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: HELP

Richard Perez
Help! not just anybody

Le lun. 28 oct. 2019 à 23:04, Didier Regniaud <[hidden email]> a écrit :
I need somebody...

Envoyé depuis mon smartphone Sony Xperia™

---- Werner Nussbaumer a écrit ----

HELP

_______________________________________________
Linphone-developers mailing list
[hidden email]
https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/linphone-developers


--
Richard Perez
Tel : 06 25 68 70 54

Importateur Exclusif France
  & 

_______________________________________________
Linphone-developers mailing list
[hidden email]
https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/linphone-developers
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: HELP

droidpulkit
Someone please help the person who posted this question without any context--
Sent from: http://nongnu.13855.n7.nabble.com/linphone-developers-f38648.html

_______________________________________________
Linphone-developers mailing list
[hidden email]
https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/linphone-developers