השקעה מיוחדת וחד פעמית בנדל"ן באזור עפולה

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

השקעה מיוחדת וחד פעמית בנדל"ן באזור עפולה

הצעות נדל"ן מיוחדות
אם אינך רואה מייל זה כראוי לחץ/י כאן

דירות 4,5,6 חדרים מוכנות להשכרה עם תשואה גבוהה במיוחד 

במחיר מיוחד רק החל מ895,000 ש"ח !

מהרו מספר הדירות מוגבל !!! כנסו עכשיושולח:olsite. כתובת השולח: -, תל אביב. מיקוד: -.
הסר (unsubscribe) אותי מרשימת התפוצה
אם דיוור זה חשוד בעינייך כספאם, אנא ידע אותנו .
_______________________________________________
Gutopia-dev mailing list
[hidden email]
https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/gutopia-dev